Oblicz ratę swojego kredytu

1000 zł
(min 1000 zł, max 120000)
4
(min 3, max 60)
6%
(min 6, max 9.9)
Rodzaj raty

Kursy walut

Dane z dnia: 2018-12-18
1 CHF3.7989 w dół -0.0036
1 EUR4.2853 w dół -0.0053
1 GBP4.7654 w dół -0.0064
1 USD3.7668 w dół -0.0203
Szczegóły notowań

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

O Banku

Bank Spółdzielczy w Mykanowie należy do jednej z najstarszych placówek tego typu w Polsce.
Pierwsze dokumenty potwierdzające powstanie Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej w Mykanowie informują, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji pismem wysłanym z Petersburga dnia 03.10.1879r. zezwoliło Piotrkowskiemu Urzędowi Gubernialnemu na uruchomienie Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej w gminie Mykanów.
W dniu 18 grudnia 1960 roku odbył się Zjazd Założycielski, na którym powołano Bank Ludowy – aktualnie Bank Spółdzielczy w Mykanowie.
Bank Spółdzielczy w Mykanowie specjalizuje się w obsłudze:
- klientów indywidualnych,
- gospodarstw rolnych,
- małych i średnich przedsiębiorstw,
- obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.
Posiadamy również Punkt Obsługi Klienta w Kruszynie, w którym prowadzimy pełną obsługę depozytową, kredytową oraz rozliczeniową.
Oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do potrzeb Naszych klientów.
Bank Spółdzielczy w Mykanowie posiada wyłącznie Polski kapitał.

 

 

 

Władze

Rada Nadzorcza:

Tomasz Brewczyński – Przewodniczący
Genowefa Stefanowska – Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Noszczyk - Sekretarz
Jacek Orlikowski – Członek Rady Nadzorczej
Adam Wochal– Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Radecki – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku:

Krystyna Skoczylas - Prezes Zarządu
Danuta Lewandowska – Członek Zarządu
Barbara Podolak - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje

Nota prawna

Bank Spółdzielczy w Mykanowie oświadcza, że wszelkie treści opublikowane na jego stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

Bank Spółdzielczy w Mykanowie nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jego skutki podejmowane w oparciu o informacje zamieszczone na jego stronie internetowej.

Bank dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie internetowej Banku były aktualne oraz przedstawione w sposób prawidłowy i należyty. 

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.

Funkcja sms

Bank Spółdzielczy w Mykanowie oferuje swoim klientom dwie metody szybkiego i wygodnego sposobu na otrzymanie informacji o operacjach na rachunku oraz stanu konta za pomocą SMS-a. Należy pamiętać, że obie opcje dostępne są po uprzednim wydaniu odpowiedniej dyspozycji poprzez złożenie wniosku.
1.    Pierwszy sposób polega na wysłaniu przez Bank wiadomości, kiedy na koncie dojdzie do transakcji wskazanej przez klienta we wniosku o udostępnienie usługi.
2.     Druga metoda polega na wysłaniu do Banku wiadomości sms (treść wiadomości uzależniona jest od informacji, jakie klient chce uzyskać – instrukcja obsługi). Należy pamiętać aby nr. telefonu, z którego wysyłana jest wiadomość, był taki sam jak podany w Banku. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

SorbNet

SorbNet, to forma szybkiego przelewu, który na rachunku odbiorcy jest do 30 min. Działa w godzinach 7.30 - 13.40. Zlecenie typu SorbNet, może być realizowane w placówce Banku oraz poprzez bankowość elektroniczną. Koszt przelewu zgodny z tabelą opłat i prowizji.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

Bezpieczeństwo w sieci zależy także od Klientów i zachęcamy, aby każda osoba korzystająca z bankowości internetowej zapoznała się z udostępnionymi poniżej materiałami.


Dodatkowo Pamiętaj, że:
•    System eBankNet nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy haseł lub przesłanego za pomocą SMS.
•    Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło (a przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne otrzymane w Banku). Jeżeli widzisz stronę logowania, na której trzeba wpisać hasło jednorazowe, albo stronę, na której trzeba podać kilka haseł jednorazowych jednocześnie, potraktuj to, jako próbę oszustwa.
•    W internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia swoich danych. Bank nigdy nie wysyła tego typu informacji do klientów. Nie próbuj logować się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w takich wiadomościach. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.


Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania do systemu eBankNet wzbudzi Twój niepokój, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń do centrali Banku Spółdzielczego w Mykanowie.
Jeżeli po zalogowaniu do systemu eBankNet cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie, ZANIM AUTORYZUJESZ jakąkolwiek transakcję,  zadzwoń!
 

Tel. 34 3288 093 wew. 21 (Dział informatyki)

e-mail mykanow@banki.softnet.com.pl

 

 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie

Podziękowania i wyróżnienia

2018

 • 2
 • 2

2017

2016

2015

2014

Pozostałe

Galeria

Centrala Banku w Mykanowie

 • IMAG0966.jpg
 • IMAG0972.jpg
 • IMAG0977.jpg
 • IMAG0979.jpg
 • IMAG0984.jpg

Punkt Obsługi Klienta w Kruszynie

 • IMAG0947.jpg
 • IMAG0942.jpg
 • IMAG0940.jpg
 • IMAG0941.jpg

RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Mykanowie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:


1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Mykanowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych, pod numerem telefonu 34 3288 031 lub z Koordynatorem do spraw RODO.
5. Jak mogę skontaktować się z Koordynatorem do spraw RODO?
Z Koordynatorem do spraw RODO w Banku Spółdzielczym w Mykanowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@bsmykanow.pl
6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:

 1.     identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2.     dane transakcyjne,
 3.     dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we    wspólnym gospodarstwie domowym,
 4.     dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5.     dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6.     dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1.     Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2.     Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3.     Związek Banków Polskich,
 4.     Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 5.     Komisja Nadzoru Finansowego,
 6.     biura informacji gospodarczej,
 7.     spółki Grupy BPS,
 8.     banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 9.     podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2.     do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3.     do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4.     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5.     do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6.     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7.     prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH


Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku
w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018.
1.    Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:

 1.  w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Koordynator do spraw RODO poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Koordynator do spraw RODO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.    Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest w placówkach Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
3.    Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
4.    Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
5.    Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
6.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank.
7.    W imieniu Banku Koordynator do spraw RODO udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8.    Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
9.    Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10.    W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Koordynatorem do spraw RODO pod adresem e-mail: kontakt@bsmykanow.pl


Administrator – Bank Spółdzielczy w Mykanowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Treść strony

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

 

[obiekt mapy]