Treść strony

KREDYTY OBROTOWE
•    minimum formalności
•    szybka decyzja kredytowa

KREDYTY INWESTYCYJNE
•    minimum formalności
•    szybka decyzja kredytowa


KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
•    minimum formalności
•    szybka decyzja kredytowa
•    brak opłat za niewykorzystaną linię kredytową
•    każdy wpływ automatycznie pomniejsza podstawę naliczania odsetek


KREDYTY NAWOZOWE
•    minimum formalności
•    szybka decyzja kredytowa

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARiMR , UDZIELANE ZE ŚRODKÓW

FINANSOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYKANOWIE
•    udzielany na zasadach ARiMR

 

Zapraszamy!!

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Jacek Celeban - kontakt@bsmykanow.pl

[obiekt mapy]