Treść strony

Kredyt EkoLogiczny

Warunki kredytowania:

- Prowizja 0,00%

- Oprocentowanie 8,50%

- Okres kredytowania do 8 lat

- RRSO 8,84%

- maksymalna kwota kredytu 120 000 zł

Kredyt można przeznaczyć na zakup:

  1. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy, magazynów energii;
  2. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
  3. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
  4. przydomowych oczyszczalni ścieków;
  5. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
  6. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++);
  7. rowerów i innego sprzętu sportowego;
  8. samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym;
  9. innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne

Kredytobiorca jest zobowiązany do dostarczenia do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. przedsięwzięć (faktura, rachunek lub protokół odbioru) w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć, o których mowa wyżej, musi obejmować minimum 60% kwoty udzielonego kredytu. Data wystawienia faktury VAT/rachunku/protokołu odbioru nie może być wcześniejsza niż data podpisania Umowy kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) 8,84% została wyliczona dla reprezentatywnego przykładu przy następujących założeniach:

- umowa zawarta w dniu 20.06.2022 na okres 5 lat,

- oprocentowanie 8,50%,

- kredyt w wysokości 20 000 zł,

- raty miesięczne w wysokości 410,33 zł,

- całkowity koszt kredytu wynosi 4 477.90 zł na który składają się odsetki w wysokości 4 477.90 zł oraz prowizja w wysokości 0,00 zł,

- całkowita kwota do zapłaty wynosi 24 477.90 zł

 

Zapraszamy!!

 

 

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]