Treść strony

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwanym „RODO”, poniżej wskazujemy Państwu najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank:

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Mykanowie jest Pan Arkadiusz Kraus, dostępny pod adresem: iod@bsmykanow.pl lub pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Mykanowie, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Mykanowie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i ust. 7 w związku z art. 111b ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON
1. Zakład Usług Informatycznych
NOVUM Sp. z o.o.
ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża 450008792
2. A2KP Kancelaria Sp. z o.o.

ul.Grażyńskiego 71, 42-300 Bielsko-Biała

382691413
3.

CODA SYSTEMY INFORMATYCZNE

ul. Jodłowa 144, 34-300 Żywiec

072742493

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]