Treść strony

Informacja o otwarciu Rachunku VAT

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Mykanowie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Mykanowie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Mykanowie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 •     dotychczasowym sposobem,
 •     wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Mykanowie:

 •     otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
 •     bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Mykanowie,
 •     bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
 •     w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1.     przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 •         numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 •         numeru NIP kontrahenta,
 •         kwoty brutto faktury,
 •         kwoty VAT,

       2.    realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),

       3.     bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury,  a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 •     przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
 •     przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
 •     zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
 •     wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ważne! Jednym przelewem split payment z konta VAT możesz zapłacić tylko jedną fakturę lub jej część.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze sposobem wypełniania papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej.


Poznaj zalety konta dla firmy w Banku Spółdzielczym w Mykanowie
 

 

« wstecz

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Jacek Celeban - kontakt@bsmykanow.pl

[obiekt mapy]