Treść strony

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe będą przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022r.


Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca. Wnioski prosimy składać najpóźniej w dniu w którym powinna nastąpić płatność raty do godziny 10.00.


Z okresu zawieszenia spłaty kredytu mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy:
•    zawarli umowę kredytu przed dniem 01.07.2022r.,
•    ich okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.


Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:
1.    w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
2.    bez względu na fakt, czy Kredyt jest spłacany terminowo, czy też występują zaległości w spłacie Kredytu;


Spłatę kredytu można zawiesić:
1.    na 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022r do dnia 30.09.2022r.
2.    na 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022r. do dnia 31.12.2022r.
3.    po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023r.


W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani polecenia opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą Umową Kredytową.


 

« wstecz

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]