Treść strony

O programie Rodzina 500+ / 300+

O Programie

Program Rodzina 500 plus / 300 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.
 

Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Mykanowie umożliwi Ci złożenie wniosku w Programie Rodzina 500 plus / 300 plus online w systemie eBankNet.  
W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.        
Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.
Wysłany wniosek Rodzina 500 plus / 300 plus możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

 • Bank Spółdzielczy w Mykanowie:
  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie eBankNet. 
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe
  Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Informacje o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Jacek Celeban - kontakt@bsmykanow.pl

[obiekt mapy]