Treść strony

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa. Logowanie powinno nastąpić dopiero po sprawdzeniu informacji o certyfikacie serwisu bankowości internetowej.

Urządzenie dostępowe i oprogramowanie:

1.     Nie wolno korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarenkach internetowych).

2.    Nie wolno korzystać z niezaufanych sieci komputerowych.

3.     Zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny. Instalowanie i aktualizacja oprogramowania powinna odbywać się zawsze tylko ze sklepów z aplikacjami i z oficjalnych stron producentów. Prosimy nie pobierać oprogramowania z linków i innych nieznanych źródeł

Logowanie:

1.    Zachowanie poufności danych do logowania. Login/Identyfikator i hasło logowania przeznaczone są tylko dla jednej osoby. Nie wolno udostępniać Loginu/identyfikatora i hasła logowania innym osobom. Przekazanie tych danych osobom trzecim naraża na ryzyko utraty pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

2.    Nie należy trzymać hasła logowania wraz z obiektem służącym do autoryzacji (np.: token, karta kryptograficzna) w jednym miejscu.

3.     Kartę kryptograficzną po dokonaniu autoryzacji operacji należy usunąć z komputera.

4.     Nie wolno zezwalać przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i hasła.

5.     Należy pamiętać o regularnej zmianie hasła, używając kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego.

6.     Nie wolno logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e- mail – adres strony logowania należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie banku.

7.     Nie wolno podawać na stronie logowania innych danych niż identyfikator i hasło do logowania (logowanie nigdy nie wymaga podawania PIN-u karty, numeru telefonu, numeru PESEL, daty urodzenia itp.).

8     Nie wolno po zalogowaniu do systemu transakcyjnego odchodzić od komputera, a po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.

9.     Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane – powinna się pojawić kłódka na pasku przeglądarki.

10.    Należy sprawdzić prawidłowość certyfikatu.

Autoryzacja operacji:

1.     W trakcie autoryzacji operacji należy koniecznie:

    • dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej wiadomości SMS i upewnić się, czy treść wiadomości dotyczy właściwej operacji;
    • dokładnie sprawdzić, czy w wiadomości SMS cyfry numeru rachunku, na który jest wysyłany przelew, zgadzają się z tymi, które widoczne są na ekranie komputera.

Wiadomości e-mail i MMS:

1.     Bank nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych.

2.     Bank nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o aktualizację danych.

3.     Bank nigdy nie podaje w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych.

4.     Wiadomości e-mail oraz MMS nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego nie wolno ich otwierać i klikać na linki zawarte w takich wiadomościach. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania.

Dziwne zachowanie na stronie powinno zawsze budzić u klienta czujność. Na przykład: długie oczekiwanie na zalogowanie, pojawiające się niestandardowo wyglądające pola, pojawiają się dodatkowe pola formularza do wprowadzenia dodatkowych danych, prośba o podanie hasła przy operacjach tego niewymagających.

 

Rekomendacje Związku Banków Polskich

 

 

Tel. 34 3288 093 wew. 21 (Dział informatyki)

e-mail kontakt@bsmykanow.pl

 

 

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]