Treść strony

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa. Logowanie powinno nastąpić dopiero po sprawdzeniu informacji o certyfikacie serwisu bankowości internetowej.

Urządzenie dostępowe i oprogramowanie

 1. Nie wolno korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarenkach internetowych).
 2. Nie wolno korzystać z niezaufanych sieci komputerowych.
 3. Zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny. Instalowanie i aktualizacja oprogramowania powinna odbywać się zawsze tylko ze sklepów z aplikacjami i z oficjalnych stron producentów. Prosimy nie pobierać oprogramowania z linków i innych nieznanych źródeł

Logowanie

 1. Zachowanie poufności danych do logowania. Login/Identyfikator i hasło logowania przeznaczone są tylko dla jednej osoby. Nie wolno udostępniać Loginu/identyfikatora i hasła logowania innym osobom. Przekazanie tych danych osobom trzecim naraża na ryzyko utraty pieniędzy zgromadzonych na rachunku.
 2. Nie należy trzymać hasła logowania wraz z obiektem służącym do autoryzacji (np.: token, karta kryptograficzna) w jednym miejscu.
 3. Kartę kryptograficzną po dokonaniu autoryzacji operacji należy usunąć z komputera.
 4. Nie wolno zezwalać przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i hasła.
 5. Należy pamiętać o regularnej zmianie hasła, używając kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego.
 6. Nie wolno logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e- mail – adres strony logowania należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie banku.
 7. Nie wolno podawać na stronie logowania innych danych niż identyfikator i hasło do logowania (logowanie nigdy nie wymaga podawania PIN-u karty, numeru telefonu, numeru PESEL, daty urodzenia itp.).
 8. Nie wolno po zalogowaniu do systemu transakcyjnego odchodzić od komputera, a po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 9. Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane – powinna się pojawić kłódka na pasku przeglądarki.
 10. Należy sprawdzić prawidłowość certyfikatu.

Autoryzacja operacji

W trakcie autoryzacji operacji należy koniecznie:

 • dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej wiadomości SMS i upewnić się, czy treść wiadomości dotyczy właściwej operacji;
 • dokładnie sprawdzić, czy w wiadomości SMS cyfry numeru rachunku, na który jest wysyłany przelew, zgadzają się z tymi, które widoczne są na ekranie komputera.

Wiadomości e-mail i MMS

 1. Bank nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych.
 2. Bank nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o aktualizację danych.
 3. Bank nigdy nie podaje w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych.
 4. Wiadomości e-mail oraz MMS nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego nie wolno ich otwierać i klikać na linki zawarte w takich wiadomościach. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania.

Dziwne zachowanie na stronie powinno zawsze budzić u klienta czujność. Na przykład: długie oczekiwanie na zalogowanie, pojawiające się niestandardowo wyglądające pola, pojawiają się dodatkowe pola formularza do wprowadzenia dodatkowych danych, prośba o podanie hasła przy operacjach tego niewymagających.

 

Rekomendacje Związku Banków Polskich

 

tel. +48 34 3288 093 wew. 21 (Dział informatyki)

e-mail kontakt@bsmykanow.pl

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów

tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93

fax +48 34 374 00 00

 kontakt@bsmykanow.pl

 

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, +48 603 810 125

[obiekt mapy]