Treść strony

Komunikat w sprawie zmiany w przepisach CRS

Szanowni Klienci,

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - na polskie instytucje finansowe, w tym na Nasz Bank, nałożono obowiązek pozyskania od klientów oświadczenia o rezydencji podatkowej według stanu na dzień otwarcia rachunku.

Wymóg dotyczy klientów, którzy na dzień wejścia w życie wspomnianej ustawy posiadali konta bankowe założone w okresie od 1.01.2016 r. do 30.04.2017 r.
Jeśli obowiązek dotyczy także Ciebie – poinformujemy Cię o tym w bezpośredniej wiadomości.

Oświadczenie prosimy wypełnić zgodnie ze stanem na dzień otwarcia swojego rachunku. Oświadczenie można:
•    złożyć w placówce banku;
•    przesłać w formie papierowej na adres Mykanów 42-233, ul. Samorządowa 3
•    przesłać w formie skanu na adres kontakt@bsmykanow.pl.

Odmowa złożenia oświadczenia spowoduje przekazanie informacji o Twoim rachunku bankowym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard dla automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 

« wstecz

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 

[obiekt mapy]