Treść strony

Zmiany w autoryzacji przelewów

Szanowni Klienci,


    Pragniemy poinformować użytkowników korzystających z jednorazowych kodów autoryzacyjnych (listy papierowe) podczas akceptacji przelewów w bankowości elektronicznej, iż od dnia 5 maja 2019 r. ten sposób zatwierdzania dyspozycji będzie niezgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. W związku z koniecznością dostosowania usług do wymogów w/w Ustawy - Zarząd Banku Spółdzielczego w Mykanowie prosi o zmianę sposobu autoryzacji do dnia 2 maja 2019 r. Zmian, należy dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mykanowie (warunkiem jest posiadanie dowolnego urządzenia mobilnego np. telefon komórkowy, tablet z krajowym numerem telefonu). Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.bsmykanow.pl oraz w Placówkach Banku Spółdzielczego w Mykanowie.

 

Z poważaniem

Zarząd

 

Aktualizacja danych w bankowości elektronicznej (wniosek)

« wstecz

Banery

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Mykanowie

ul. Samorządowa 3

42-233 Mykanów

tel. 34 328 80 31/ 34 328 80 93

fax. 34 374 0000

 

[obiekt mapy]